Phòng Khám A

Tôi có bắt buộc phải chia sẻ tình trạng HIV của mình với người khác không?

Mặc dù việc tiết lộ tình trạng HIV của bạn có thể không thoải mái, nhưng làm như vậy mang lại cho bạn sự bảo vệ theo luật pháp và cho phép người khác đưa ra lựa chọn để tự bảo vệ mình và giúp họ yên tâm. Ở Việt Nam, luật chưa yêu cầu bạn chia sẻ tình trạng HIV của mình với người khác.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV khác cần biết để họ có thể hỗ trợ bạn và đảm bảo bạn có quyền được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bạn cần. Tiết lộ tình trạng HIV của bạn cũng bảo vệ nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn. Mặc dù các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như đeo găng tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với máu bệnh nhân, cho họ biết bạn bị nhiễm HIV sẽ nhắc nhở họ phải hết sức cẩn thận và đề phòng..

Quan hệ tình dục hoặc tiêm chích ma túy cần phải biết để bảo vệ sức khỏe của họ. Nói với các đối tác mới rằng bạn bị nhiễm HIV trước khi quan hệ tình dục hoặc tiêm thuốc cùng nhau cho phép họ đưa ra quyết định có thể bảo vệ sức khỏe của họ hoặc mang lại sự an tâm hơn, như dùng PrEP hoặc PEP và sử dụng bao cao su một cách nhất quán và chính xác.

Bạn không cần phải nói với sếp của bạn. Nhưng, nếu bạn phải nghỉ phép dài hạn hoặc thay đổi lịch trình của bạn, bạn có thể nói nếu muốn. Theo luật, tiết lộ của bạn là bí mật.

Làm thế nào để tôi nói với các đối tác của mình biết họ có thể đã bị phơi nhiễm HIV?

Nếu bạn đã được chẩn đoán nhiễm HIV hoặc một bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (STD) (như giang mai, lậu, hoặc chlamydia), điều rất quan trọng là phải cho các bàn tình/bạn chích hiện tại và trước đây của bạn biết rằng họ có thể đã bị phơi nhiễm. Thông báo cho các đối tác rằng bạn bị nhiễm HIV để họ biết rằng họ nên được xét nghiệm HIV. Những cuộc trò chuyện này có thể là thử thách vì bạn có thể đã bị lây nhiễm bởi một trong những cá nhân này hoặc bạn có thể đã lây cho một hoặc nhiều người trong số họ mà không biết.

Có một số cách để cho các đối tác của bạn biết:

  • Bạn nói với các đối tác của bạn.
  • Bộ phận y tế nói với các đối tác của bạn, điều này đôi khi được gọi là Dịch vụ đối tác trực tuyến
  • Bạn và nhân viên phòng y tế cùng nhau nói với các đối tác của bạn

Thông qua Dịch vụ đối tác, nhân viên phòng y tế thông báo cho các bạn tình/bạn chích hiện tại và trước đây của bạn rằng họ có thể đã bị phơi nhiễm với HIV hoặc STD khác và cho họ xét nghiệm, tư vấn và giới thiệu cho các dịch vụ khác

Tôi có nên chia sẻ tình trạng HIV của mình với bạn bè và gia đình không?

Chia sẻ tình trạng HIV của bạn với một số thành viên gia đình và bạn bè có lợi ích cả về mặt cảm xúc và thực tế. Có những người đáng tin cậy để nói chuyện có thể giúp bạn đối phó với chẩn đoán HIV. Họ cũng có thể hỗ trợ bạn trong các vấn đề điều trị lâu dài và tiết lộ tình trạng của bạn cho người khác. Những người có kiến thức và đáng tin này sẽ nói thay bạn trong trường hợp khẩn cấp và giúp bạn tiếp cận hệ thống y tế.

Một số cách bắt đầu cuộc trò chuyện về tình trạng của mình với những người khác bao gồm:

  • Có một điều tôi muốn nói với bạn, tôi nhiễm HIV. Bạn đã bao giờ biết ai đó bị nhiễm HIV?
  • Khoảng một năm trước, tôi phát hiện dương tính với HIV. Kể từ đó, tôi đã uống thuốc và tôi cảm thấy tốt.